Gerechtsdeurwaarder


Overgaan tot actie! Leidt het minnelijke traject van incasso niet tot resultaat? Dan kunt u naar de rechtbank gaan.

Met een gerechtelijk vonnis in de hand kan de gerechtsdeurwaarder het vermogen van de debiteur liquideren en zorgen dat u alsnog een vergoeding voor uw werk ontvangt.
U mag dat zelf niet doen. De gerechtsdeurwaarder staat tussen schuldenaar en schuldeiser om de rechten van beide partijen te waarborgen. Dat heeft de overheid zo geregeld.

De gerechtsdeurwaarder heeft middelen om het vermogen van de schuldenaar uit te nutten, bijvoorbeeld beslag leggen. Beslag leidt in veel gevallen alsnog tot vrijwillige betaling. Schuldenaren hebben de neiging om hun vermogen te verduisteren. Ze beschikken over geld, maar het is lastig te vinden en aan te tonen dat het daadwerkelijk hun geld is.

Hier toont de gerechtsdeurwaarder zijn meerwaarde. Hij verstaat de kunst om het aanwezige vermogen te lokaliseren én te zorgen dat het uitgenut wordt. Ofwel: bij u terechtkomt.

Gerechtsdeurwaarder