Overzicht van onze diensten


  • Uitvoeren van ambtshandelingen
  • Executeren van executoriale titels
  • Advisering omtrent juridische aangelegenheden
  • Minnelijke incasso (vanaf pré-incasso en 14-dagen-brief)
  • Advisering op het gebied van Credit Management en Credit Marketing (opzet van debiteurenbeleid bij MKB bedrijven)
  • Taxaties en Openbare Veilingen (veilingmeester en ambtelijk toezicht)

IMG_1842