Albert Meijer


Bouma en Zeiger is een prettig en actief deurwaarders kantoor. Er is goed en kort overleg over de openstaande vorderingen.

De vorderingen blijven geen papieren vorderingen. Als er geen schriftelijke reactie komt van de tegenpartij wordt er op andere manieren contact gezocht. Vaak is dan duidelijk hoe de openstaande vordering is ontstaan en kan de situatie opnieuw worden ingeschat.

Op basis van deze inschatting en kosten baten analyse komt er een vervolg traject. Vergeleken met vorige deurwaarderskantoren een verademing!