Griffierechten


Voordat u een procedure start voor de Rechtbank moet u griffierecht betalen. U moet dit bedrag betalen voor aanvang van de procedure. Betaalt u niet op tijd, dan wordt uw zaak mogelijk niet in behandeling genomen. Dit griffierecht mogen wij niet meer voorfinancieren. Hiervoor zult u dan ook een voorschotnota ontvangen. Voor de hoogte van het griffierecht verwijzen wij u naar de tabel die u hier kunt vinden.