Out-of-pocketkosten


Kosten die de gerechtsdeurwaarder moet maken om te komen tot een goede ambtshandeling worden ook wel verschotten genoemd. Denk aan kosten voor het opvragen van adresgegevens bij de gemeente, het opvragen van informatie bij de Kamer van Koophandel of het inhuren van een slotenmaker.

Onder out-of-pocketkosten vallen bijvoorbeeld de griffiekosten in het geval u overgaat tot dagvaarden. Op 1 december 2013 heeft de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders een verordening aangenomen waarbij een verbod op voorfinanciering is geregeld voor de verschotten/out-of-pocketkosten. Voor deze kosten moeten wij u dus een voorschot vragen. Wanneer wij uw zaak succesvol afronden ontvangt u dit voorschot retour.

IMG_1794