Logo van BoumaZeiger
Diensten

Beslaglegging

Heb jij ermee te maken dat jouw debiteur na meerdere herinneringen nog steeds niet zijn openstaande facturen heeft betaald? En begint de tijd te dringen, omdat jij jouw leveranciers moet betalen? Dan helpen de deurwaarders van Bouma Zeiger jou graag verder. Nadat wij een gerechtelijk vonnis hebben ontvangen, kunnen wij beslag laten leggen op het salaris, bezittingen en eventuele uitkeringen van jouw wanbetaler. Mocht dit geen of niet genoeg geld opleveren, dan gaan wij over op beslaglegging van het huis, bovenmatige inboedel en andere bezittingen. Op die manier zorgen wij voor een daadkrachtige inning door middel van beslaglegging en ben je bij ons ervan verzekerd dat je daadwerkelijk krijgt waar jij recht op hebt. Maak snel een afspraak met ons en ontdek hoe wij jouw openstaande facturen met behulp van beslaglegging kunnen verhelpen!
Beslaglegging

Wat is beslaglegging?

Hoogstwaarschijnlijk ben je al bekend met de term ‘beslaglegging'. Toch weten maar weinig ondernemers wat het precies inhoudt. Volkomen te begrijpen aangezien je het al druk genoeg hebt met het reilen en zeilen van jouw onderneming. In ons land kennen we verschillende manieren van beslaglegging. Om het verschil tussen de belangrijke soorten gemakkelijk te herkennen, hebben onze specialisten hieronder een beknopt overzicht gemaakt:

Wanneer wij er samen voor kiezen om te beginnen met bankbeslag om de openstaande facturen van jouw debiteur te verhalen, dan betekent dit dat wij het saldo op de bankrekening laten bevriezen. Het saldo, waarbij wij mogelijk rekening dienen te houden met de beslagvrije voet, wat jouw debiteur op dat moment op zijn of haar rekeningen heeft staan worden bevroren en kan dus niet meer worden opgenomen. Hiermee is een bankbeslag dus een momentopname.

Beschikken wij inmiddels over een vonnis, maar weigert de debiteur nog steeds te betalen? Dan is executoriaal beslag veelal de uitkomst. Hiermee mogen wij als deurwaarder zaken of goederen van de debiteur in beslag nemen om vervolgens te verkopen. Het geld dat vrijkomt door de executieverkoop is vervolgens voor jou.

Een andere manier van beslaglegging is het conservatoir beslag. Hierbij leggen wij beslag op vorderingen of goederen die vervolgens worden bevroren totdat de rechter een eindbeslissing maakt in de rechtszaak tegen jouw debiteur. Met conservatoir beslag wordt voorkomen dat zaken of goederen door de wederpartij worden vervreemd of worden bezwaard met een hypotheek.

Op het eerste gezicht lijkt loonbeslag enorm veel op het bankbeslag. Toch zit er een belangrijk verschil tussen beiden. Bij loonbeslag wordt namelijk door een schuldeiser beslag gelegd op het salaris van de schuldenaar of diens uitkering. Dit in tegenstelling tot het bankbeslag waarbij het saldo op de bankrekening tijdelijk wordt bevroren. Loonbeslag wordt vrijwel altijd uitgevoerd als de schuldenaar niet langer zijn financiële verplichtingen kan of weigert te voldoen. Ook bij deze vorm van beslaglegging moeten wij rekening houden met de beslagvrije voet.

Beslaglegging

Hoe werkt beslaglegging?

Wanneer jij een rechtszaak bent begonnen tegen jouw debiteur om de openstaande facturen betaald te krijgen, dan zal de rechter bijna altijd een vonnis uitspreken in de zaak. Zodra de rechter jou in je gelijkstelt dan veroordeelt de rechter de tegenpartij om de desbetreffende geldsom te betalen. Onze juridische taak met de vervolgprocedure is dat wij dit vonnis aan de tegenpartij persoonlijk moeten overhandigen. Hierbij krijgt jouw debiteur twee werkdagen de tijd om het verschuldigde bedrag inclusief de proceskosten aan ons te betalen. Mocht de tegenpartij alsnog weigeren om over te gaan tot betaling, dan zorgen wij ervoor dat er passende vervolgstappen worden gemaakt in de vorm van beslaglegging. Alleen met een vonnis, notariële akte of een dwangbevel mogen wij beslag leggen op bijvoorbeeld het salaris, uitkeringen of het pensioen, waarbij wij rekening dienen te houden met de beslagvrije voet.

Is het vonnis door de rechter als ‘uitvoerbaar bij voorraad’ verklaard? Dan betekent dit dat de rechter heeft besloten dat het vonnis direct uitvoerbaar is door de eisende partij. Hierbij maakt het niet uit of de tegenpartij nog in hoger beroep gaat tegen het uitgesproken vonnis. Dit schorst de tenuitvoerlegging van het vonnis niet.
Inboedel

Beslag laten leggen op de inboedel

Weigert jouw debiteur ondanks het vonnis te betalen? Dan zorgen wij ervoor dat de openstaande facturen worden voldaan door beslag te leggen op de bovenmatige inboedel. Tijdens de beslaglegging in huis registreren wij de aanwezige inboedel. Het is immers niet gebruikelijk om de inboedel direct mee te nemen. Hierna maken wij een exploot op waarin precies omschreven staat welke specifieke goederen wij in beslag nemen. Deze exploot wordt verwerkt tot een proces-verbaal die wij binnen 3 dagen overhandigen aan de tegenpartij. In het exploot staat ook de datum van verkoop van de inboedel aangekondigd.

Zodra de verkoopdatum is aangebroken stelt de Nederlandse wetgeving ons in staat om de in beslag genomen inboedel bij opbod tijdens een openbare verkoop te verkopen. Tussen het moment van beslaglegging van de inboedel en de openbare verkoop zit minimaal vier weken. Behalve de bovenmatige inboedel kunnen wij zelfs beslagleggen op onroerend goed en auto's. Op die manier kunnen wij garanderen dat jij krijgt waar jij recht op hebt!
Beslaglegging voorkomen

Manieren om een beslaglegging te voorkomen

Als jij als debiteur een vonnis hebt gekregen, dan betekent dit dat jij de schuldeiser moet betalen. Wanneer je dit niet doet bestaat de kans op beslaglegging van jouw auto, onroerende zaken of jouw inboedel. Om dit te voorkomen kan jij als debiteur een brief schrijven aan ons deurwaarderskantoor. In deze brief leg jij duidelijk uit waarom de beslaglegging volgens jou onrechtmatig is. Houd er wel rekening mee dat de beslaglegging hierdoor niet direct wordt opgeheven. Dit doen wij pas zodra jij de hele vordering hebt voldaan aan de schuldeiser, of als de schuldenaar besloten heeft dat het beslag dient te worden opgeheven.

Kies voor beslaglegging door Bouma Zeiger

Heb jij te maken met een debiteur die al een langere tijd de openstaande facturen niet betaald? En krijg jij hierdoor zelf te maken met betalingsproblemen? Kies er dan zeker voor om beslaglegging te laten uitvoeren door deurwaarderskantoor Bouma Zeiger. Wij vinden namelijk dat iedereen betaald moet worden voor het werk dat verricht is. Om die reden zetten wij dan ook alles op alles om ervoor te zorgen dat jouw openstaande facturen voldaan worden. Hiervoor gaan wij na een vonnis over op beslaglegging van de inboedel, bankrekeningen of ontroerende zaken. Neem direct contact met ons op, zodat wij kunnen beginnen met het innen van de openstaande facturen.