Logo van BoumaZeiger
Beslaglegging

Loonbeslag

Heeft de rechter recent uitspraak gedaan in het financieel geschil tussen jou en de tegenpartij? En heb jij daardoor recht op betaling van de openstaande facturen? Dan mag Bouma Zeiger namens jou beslaglegging doen op het loon, uitkeringen of het pensioen van de tegenpartij. Ideaal als andere beslagen niet genoeg hebben opgeleverd. Door te kiezen voor loonbeslag wordt de schuld van jouw debiteur alsnog betaald en krijg jij eindelijk waar je al zo lang recht op hebt. Dankzij onze professioneel en daadkrachtig optreden krijg jij direct resultaat. Maak snel een afspraak met ons en ontdek hoe wij jouw openstaande facturen kunnen oplossen!
Loonbeslag

Geen beslag leggen op het volledig inkomen

Wanneer de andere vormen van beslaglegging niet voldoende hebben opgeleverd om de schulden van de debiteur te voldoen, dan is loonbeslag een uitstekend vervolgstap. Hiermee leggen wij beslag op het salaris, uitkeringen of pensioen van de tegenpartij om op die manier de schuld te voldoen. Toch is het belangrijk om te weten dat wij niet op het volledig inkomen beslag mogen leggen. Deurwaarders dienen namelijk rekening te houden met de beslagvrije voet. Dit is een deel van het salaris van de tegenpartij die behouden moeten worden om te kunnen voorzien in levensonderhoud.

De hoogte van de beslagvrije voet is wettelijk vastgelegd door de Nederlandse overheid en houd onder andere rekening met de gezinssamenstelling van de tegenpartij. 
Als deurwaarders mogen wij geen beslag leggen op andere inkomsten als kinderbijslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en studiefinanciering. Toch zijn er enkele uitzonderingen:
De zorgverzekeraar kan wel beslag laten leggen op de zorgtoeslag, als er sprake van een premieschuld is op de basisverzekering. Dit geldt dus niet voor schulden op de premie voor de aanvullende verzekering;
De verhuurder mag wel beslag laten leggen op de huurtoeslag zolang de huurder nog in zijn woning verblijft;
Een kinderopvangorganisatie kan eveneens beslag laten leggen op de kinderopvangtoeslag zolang het kind opgevangen wordt door het kinderdagverblijf.
Geld in een glas met een plantje
Werkgevers

Werkgevers zijn verplicht tot medewerking

Zodra wij kiezen voor loonbeslag bij de tegenpartij, dan is het handig om te weten dat de desbetreffende werkgever of uitkeringsinstantie verplicht is om mee te werken. Het geldbedrag tot aan de beslagvrije voet wordt namelijk maandelijks door de werkgever of uitkeringsinstantie overgemaakt. Het resterend bedrag van het salaris wordt hierna overgemaakt naar ons deurwaarderskantoor. Dit wordt gedaan totdat de volledig schuld is voldaan. Op die manier krijg jij het bedrag waar jij recht op hebt zonder gedoe.

Bouma Zeiger is jouw deurwaarder voor loonbeslag

Heeft jouw debiteur nog één of meerdere facturen openstaan ondanks het uitgesproken vonnis? En hebben de andere vormen van beslaglegging nauwelijks iets opgeleverd? Maak dan snel een afspraak met de deurwaarders van Bouma Zeiger om verder te gaan met loonbeslag. Wij kennen alle juridische procedures voor het uitvoeren van loonbeslag stap voor stap wat betekent dat wij op een effectieve en daadkrachtige manier de openstaande schuld verhalen. Want zeg nou zelf: iedereen heeft toch recht op het geld waarvoor inspanningen zijn geleverd?!