Logo van BoumaZeiger
Schuldeiser

U bent schuldeiser

U heeft op dit moment een openstaande en opeisbare vordering? Dan bent u bij Bouma Zeiger aan het juiste adres. Klik hieronder op ‘Vordering particulier' of 'Vordering zakelijk' en wij gaan voor u aan de slag.
Incasso

Incassokosten

Op 1 juli 2012 is de Wet Incasso Kosten (WIK) in werking getreden. Deze wet is onder andere bedoeld om schuldenaren te beschermen tegen exorbitant hoge incassokosten. De vergoeding van incassokosten wordt in de nieuwe regeling vastgesteld op basis van een berekening vanuit een staffel.

Om incassokosten in rekening te mogen brengen dient de schuldeiser, nadat de schuldenaar in verzuim is, eerst een kosteloze aanmaning te sturen met een betalingstermijn van minimaal 14 dagen. In deze brief dient in ieder geval te worden aangegeven wat de hoogte van deze incassokosten is. Pas na afloop van deze termijn zijn de incassokosten verschuldigd. Aangezien veel opdrachtgevers het lastig vinden om een juridisch juiste brief op te stellen, kunnen wij deze zogenaamde 14-dagenbrief ook voor u versturen.

De wet is dwingend van aard indien de schuldenaar een consument is. Is er geen sprake van een consument dan kan er bij overeenkomst van de hoogte van de incassokosten uit onderstaande staffel worden afgeweken. Tevens hoeft in een dergelijk geval geen 14-dagenbrief verzonden te worden.

Griffierechten

Voordat u een procedure start voor de Rechtbank moet u griffierecht betalen. U moet dit bedrag betalen voor aanvang van de procedure. Betaalt u niet op tijd, dan wordt uw zaak mogelijk niet in behandeling genomen. Dit griffierecht mogen wij niet meer voorfinancieren. Hiervoor zult u dan ook een voorschotnota ontvangen. Voor de hoogte van het griffierecht verwijzen wij u naar de tabel die u hier kunt vinden.
Euro's
Briefgeld, muntgeld en een pen op een witte achtergrond

Out-of-pocketkosten

Kosten die de gerechtsdeurwaarder moet maken om te komen tot een goede ambtshandeling worden ook wel verschotten genoemd. Denk aan kosten voor het opvragen van adresgegevens bij de gemeente, het opvragen van informatie bij de Kamer van Koophandel of het inhuren van een slotenmaker.

Onder out-of-pocketkosten vallen bijvoorbeeld de griffiekosten in het geval u overgaat tot dagvaarden. Op 1 december 2013 heeft de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders een verordening aangenomen waarbij een verbod op voorfinanciering is geregeld voor de verschotten/out-of-pocketkosten. Voor deze kosten moeten wij u dus een voorschot vragen. Wanneer wij uw zaak succesvol afronden ontvangt u dit voorschot retour.