Logo van BoumaZeiger
Beslaglegging

Conservatoir beslag

Beschik jij nog niet over een vonnis van de rechter en wil jij niet langer meer wachten op het bedrag waar jij recht op hebt? Volkomen te begrijpen! Bij Bouma Zeiger weten wij door onze jarenlange ervaring als geen ander dat iedereen die hard werk levert, moet krijgen wat hem toekomt. Het liefst zo snel mogelijk. Daarom voeren wij met regelmaat een conservatoir beslag uit wanneer er nog geen vonnis is uitgesproken. Met een conservatoir beslag win je namelijk kostbare tijd en heeft het ook nog eens verrassingseffect op degene die met het conservatoire beslag wordt geconfronteerd. Neem snel contact met ons op en ontdek op welke manier wij jou kunnen helpen met behulp van een conservatoir beslag!
Twee mannen in een pak
Conservatoir beslag

Waarom kiezen voor conservatoir beslag?

Over het algemeen kiezen wij ervoor om conservatoire beslag te leggen wanneer de kans bestaat dat de debiteur de desbetreffende goederen wil verduisteren. Om een conservatoire beslaglegging te kunnen doen, moeten wij aantonen bij de voorzieningenrechter dat er gegronde redenen zijn voor de verduistering van geldbedragen of goederen door de vermeende debiteur. Met andere woorden, jij als schuldeiser moet de rechter ervan overtuigen dat indien er vandaag of morgen geen conservatoir beslag wordt gelegd, alle goederen overmorgen weg zijn. Alleen op die manier is het opleggen van conservatoir beslag wettelijk mogelijk en noodzakelijk.
Uitvoeren conservatoir beslag

Het uitvoeren van een conservatoir beslag

Wanneer er wordt gekozen voor een conservatoir beslag, dan is het als schuldeiser belangrijk om te weten dat onze deurwaarders alleen beslag mogen leggen op alle roerende en onroerende goeden of geld dat de rechter heeft goedgekeurd. Deze goedkeuring moet gedaan worden door middel van een verzoekschrift die door onze advocaat of jouw eigen advocaat is ingediend bij de rechtbank.

Tijdens het uitvoeren van een conservatoir beslag worden alle in beslag genomen goederen bewaard totdat de rechter een eindvonnis heeft gegeven over wat er met de betreffende goederen of het geldbedrag dient te gebeuren. Dit is om te voorkomen dat schuldeisers zomaar een conservatoir beslag laten leggen. Hiervoor moet ten alle tijden toestemming worden gevraagd bij de rechter. Om dit proces enigszins te versnellen, helpen wij je graag verder bij het indienen van dit verzoek.

Heeft de rechter bepaald dat jij in je gelijkstaat met je vordering? Dan gaat het conservatoir beslag over in executoriaal beslag. Dit betekent dat wij de goederen die wij bewaard hebben daadwerkelijk via een openbare verkoop mogen verkopen. De opbrengst van de verkoop komt hierna jouw kant op.

Voorkomen conservatoir beslag

Kan conservatoir beslag worden voorkomen?

Het is alleen mogelijk om conservatoir beslag te voorkomen als zowel schuldeiser als de debiteur na onderling overleg een akkoord hebben bereikt over de betaling van de openstaande facturen. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van een bankgarantie.

Daarnaast zal het conservatoir beslag wettelijk komen te vervallen als de eis in de hoofdzaak, dit is de rechtszaak omtrent de openstaande facturen, niet binnen de door de voorzieningen rechter bepaalde termijn. Dit is vaak 14 dagen, maar zeker niet altijd. Soms 4 weken of een maand. Na het eerst gelegde conservatoire beslag is ingevoerd. Dit betekent kort gezegd dat onze deurwaarders de inleidende dagvaarding binnen dit termijn, na het leggen van het eerste conservatoire beslag, moeten overhandigen aan de tegenpartij.

Mocht dit niet gebeuren, dan vervallen alle conservatoire beslagen en mag de debiteur weer over zijn geldbedragen en goederen beschikken. Hierbij is het handig om te weten dat de tegenpartij een schadeclaim kan indienen tegen jou als schuldeiser. Wellicht heeft de debiteur door het conservatoir beslag schade geleden, omdat er geen toegang tot de geldbedragen en goederen was. Iets om te onthouden wanneer jij een procedure van conservatoir beslag wil beginnen!
Rechter

Bouma Zeiger voor jouw conservatoir beslag

Hebben één of meerdere debiteuren na een betalingsherinnering nog niet betaald? En zorgt dit bij jou voor spannende tijden? Dan kan het een goed idee zijn om over te gaan op conservatoir beslag. Dit is een lange procedure die via de rechter moet, maar heeft over het algemeen een snel resultaat. Wanneer je overweegt om te beginnen met de conservatoir beslaglegging, dan helpt Bouma Zeiger je graag verder. Dankzij onze jarenlange ervaring kennen wij alle procedures als onze broekzak, waardoor wij gegarandeerd jouw openstaande facturen innen. Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek wat wij voor jou kunnen betekenen.