Logo van BoumaZeiger
Diensten

Proces-verbaal van constatering

Ben jij een gerechtelijke procedure begonnen omdat de buren zich niet houden aan de erfafscheiding of is er een woning opgeleverd met gebreken? Maar heb je een proces-verbaal van constatering nodig als ondersteunend bewijs? Dan helpen de deurwaarders van Bouma Zeiger jou graag verder. Wij kunnen binnen enkele uren al bij jou aanwezig zijn om alle feiten vast te leggen in een proces-verbaal van constatering. Alle waargenomen feiten worden hierin altijd neutraal omschreven. Dit betekent dat er geen gevoelens of waardeoordeel worden toegevoegd, zodat er niet gespeculeerd kan worden over wat er daadwerkelijk gebeurd is. Neem snel contact met ons op en krijg te weten wanneer wij voor jou een proces-verbaal van constatering kunnen opstellen.

Wat is een proces-verbaal van constatering?

Bij een proces-verbaal van constatering worden alle waargenomen feiten in een opgestelde akte. Tijdens het opstellen van de verklaring mag de gerechtsdeurwaarder alleen gebruik maken van de vijf zintuigen, namelijk: zien, horen, ruiken, voelen en proeven. Dit is om te voorkomen dat er hoogoplopende gevoelens worden meegenomen, waardoor de gerechtelijke procedure beïnvloed wordt. Een proces-verbaal van constatering is hierdoor niets meer dan een akte die bewijs levert. In de rechtspraak wordt deze verklaring van de deurwaarder als bijzonder sterk ervaren dankzij de neutrale vastlegging en waarneming van een situatie waarin geen specialistische kennis is vereist.
Twee mannen in pak

Wat staat er in een proces-verbaal van constatering?

Het is inmiddels bij je bekend dat een proces-verbaal van constatering een ontzettend belangrijke akte is tijdens een gerechtelijke procedure. Hierin beschrijft de gerechtsdeurwaarder alle feitelijke constateringen in een bepaalde situaties, zodat er niet gespeculeerd kan worden. In een proces-verbaal van constatering staat bijvoorbeeld hoe een overhoop gehaalde huiskamer eruitziet, maar wordt er niet geconcludeerd dat er ingebroken is. Alle zintuigelijke waarnemingen van de deurwaarder zijn altijd objectief en onbevooroordeeld, waardoor de rechtspraak veel waarde hecht aan een proces-verbaal van constatering.

Krijg een waarheidsgetrouw bewijs

Binnen de Nederlandse rechtspraak heeft de schriftelijke verklaring van een deurwaarder een dwingende bewijskracht. De voornaamste reden hiervoor is dat bij veel gerechtelijke procedures het proces-verbaal van constatering heeft bijgedragen aan de waarheidsvinding, waardoor de rechtszaak gemakkelijker gewonnen kon worden.

De rechter hecht namelijk veel waarde aan de schriftelijke verklaring van een deurwaarder, omdat een deurwaarder altijd onafhankelijk is en daardoor een waarheidsgetrouw beeld in specifieke situaties schetst.
Daarnaast is het handig om te weten dat een gerechtsdeurwaarder een openbaar ambtenaar is die door het koninklijk besluit benoemd is en door de rechtbank beëdigd. In de praktijk betekent dit dat de deurwaarders van Bouma Zeiger tuchtrechtelijk aansprakelijk zijn voor de door ons opgestelde processen-verbaal.

Hierdoor zal een rechter het proces-verbaal van constatering altijd meenemen als bewijs in een gerechtelijke procedure. Het proces-verbaal van constatering kan ondersteund worden door foto's of videomateriaal die zijn aangeleverd door de deurwaarder. Denk hierbij aan bewijs van de staat van een verbouwing, overtredingen van de regels of een boedelbeschrijving.

Proces-verbaal van constatering door Bouma Zeiger

Wil jij een proces-verbaal van constatering laten opstellen? Dan zijn de deurwaarders van Bouma Zeiger een uitstekende keuze. Wij verzorgen namelijk zowel voor bedrijven als particulieren een feitelijke constatering. Dankzij ons groot netwerk in voornamelijk het oosten en noorden van Nederland kunnen wij met behulp van onze snelle, flexibele en professionele werkwijze snel ter plaatse zijn. Indien noodzakelijk ook in de avonduren en in het weekend. Op die manier beschik je al snel over een proces-verbaal van constatering om jouw gerechtelijke procedure krachtiger te maken!