Logo van BoumaZeiger
Diensten

Dagvaarding

Heb jij al een langere tijd te maken met wanbetalers? En wil je nu eindelijk eens krijgen wat jou toebehoort? Dan doe je er goed aan om een gerechtelijke procedure te starten tegen jouw schuldenaar. Wanneer je hiervoor kiest, dan krijgt de tegenpartij een dagvaarding. Bij Bouma Zeiger hebben wij jarenlange ervaring met het vervaardigen en uitbrengen van een dagvaarding wat betekent dat wij jou graag helpen om met behulp van een gerechtelijke procedure jouw gelijk te halen. Want zeg nou zelf; iedereen heeft toch recht op het bedrag waarvoor gewerkt is? Neem snel contact met ons op en ontdek hoe wij jou met een dagvaarding kunnen helpen!
Ondertekenen
Dagvaarding

Wat is een dagvaarding?

Wanneer je overweegt om een gerechtelijke procedure te starten tegen jouw schuldenaar, dan heb je hoogstwaarschijnlijk het begrip ‘dagvaarding’ voorbij zien komen. Veel mensen zijn niet bekend met dit begrip en dat is volkomen te begrijpen. Eigenlijk is een dagvaarding niets meer dan een schriftelijke oproep voor een rechtszaak die door een rechtbank wordt behandeld. Deze gerechtelijke procedure loopt vrijwel altijd via de Kantonrechter of de Rechtbank. In een dagvaarding staat dan ook beschreven waarom jij als schuldeiser van mening bent dat de tegenpartij de openstaande facturen moet betalen. Hierbij is het belangrijk om te weten dat alleen een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding mag betekenen, oftewel uitreiken.
Inhoud dagvaarding

Een dagvaarding, wat staat er allemaal in?

Je weet inmiddels dat een dagvaarding een schriftelijke oproep voor een gerechtelijke procedure is die wordt behandeld door een rechter. In deze dagvaarding staan allerlei gegevens met betrekking tot de rechtszaak die zal plaatsvinden en de persoonlijke gegevens van beide partijen. Daarnaast wordt het geschil tussen beide partijen duidelijk omschreven en staat er in de dagvaarding vermeld wat de eisende partij wil bereiken. In de dagvaarding staat tevens of de tegenpartij met een advocaat moet verschijnen, persoonlijk mag antwoorden of dat iemand anders hem kan vertegenwoordigen in de gerechtelijke procedure. Hierbij is het handig om te weten dat een dagvaarding altijd aan alle cruciale wettelijke gegevens moet voldoen. Ontbreken deze gegevens? Dan is de dagvaarding mogelijk nietig.

Niet geheel onbelangrijk, verder staat er in een dagvaarding altijd een optelsom van alle kosten die de gerechtsdeurwaarder heeft gemaakt om de dagvaarding te betekenen aan de tegenpartij. De dagvaarding sluit af met een handtekening van de desbetreffende deurwaarder.
Betekenen dagvaarding

Het betekenen van een dagvaarding

Zodra er een gerechtelijke procedure is begonnen dan krijgt de schuldenaar altijd te maken met een dagvaarding. Deze wordt door de deurwaarder meestal persoonlijk overhandigd. Indien de schuldenaar of een huisgenoot niet thuis is, dan zal de dagvaarding worden achtergelaten in een speciale enveloppe in de brievenbus. Vanaf dit moment kan de schuldenaar, als hij het niet eens is met de dagvaarding, zich verweren en reageren op jouw vordering. In sommige gevallen komt het voor dat de tegenpartij de dagvaarding weggooit of niets met de dagvaarding doet en geen verweer voert. Hierna wordt de schuldenaar bijna altijd automatisch veroordeeld door de rechter. Dit betekent dat de tegenpartij verplicht is om zowel de proceskosten als de openstaande facturen met incassokosten en rente te betalen. Mocht dit laatste niet gebeuren, dan schromen wij bij Bouma Zeiger niet om verdere dwangmaatregelen te nemen in de vorm van beslaglegging
Dagvaarding geweigerd

Wat als de tegenpartij de dagvaarding weigert?

Het is belangrijk om te weten dat het regelmatig gebeurt dat de tegenpartij de dagvaarding weigert in ontvangst te nemen. In dit geval zullen onze deurwaarders vermelden dat de schuldenaar weigerde om de te betekenen dagvaarding in ontvangst te nemen. Door de weigering zal er altijd in de dagvaarding vermeld worden dat de deurwaarder de dagvaarding ‘in macht’ van de tegenpartij heeft achtergelaten, door de betekende dagvaarding ‘voor de voeten’ van de schuldenaar neer te leggen. Hiermee heeft de tegenpartij kennis kunnen nemen van de dagvaarding en is het betekend. Het weigeren van een te betekenen dagvaarding doet dus niets voor de rechtsgeldigheid.
Dagvaardingsprocedure

Maak kennis met de dagvaardingsprocedure

Hoe de uiteindelijke dagvaardingsprocedure verloopt is enorm afhankelijk van het onderwerp van jouw vordering en bij welke rechter jij de rechtszaak wilt beginnen. Wil je liever een gerechtelijke procedure starten bij de Kantonrechter? Dan mag jouw vordering niet meer dan €25.000,- zijn of moet het betrekking hebben op het huurrecht of het arbeidsrecht. Indien er sprake is van de laatste twee gevallen, dan mag uw vordering hoger zijn dan €25.000,- en is het niet verplicht om een advocaat in te schakelen voor de dagvaardingsprocedure bij de Kantonrechter. Heeft jouw vordering geen betrekking op het huurrecht of het arbeidsrecht en wil je meer dan €25.000,- vorderen? Dan ben je verplicht om een advocaat in de armen te nemen bij de gerechtelijke procedure.
Uitstel dagvaarding

Het aanvragen van uitstel bij een dagvaarding

Hebben onze deurwaarders inmiddels de dagvaarding overhandigd aan de tegenpartij? Houd er dan rekening mee dat de schuldenaar uitstel kan aanvragen bij de Kantonrechter om te reageren op de dagvaarding. De Kantonrechter zal automatisch vier tot zes weken uitstel geven. Het uitstel kan tot meerdere keren verlengd worden door de Kantonrechter als daarom wordt gevraagd door de tegenpartij. Hiermee krijgt de tegenpartij de mogelijkheid om bijvoorbeeld geld of waardevolle spullen weg te sluizen. Dit kan eenvoudig voorkomen worden door conservatoire beslaglegging.

Twee mannen in een pak

Uitspraak van de rechter staat vast in een vonnis

Na de gerechtelijke procedure doet de rechter een uitspraak. Hiermee wordt de dagvaardingsprocedure beëindigd en krijg jij een vonnis. Met het vonnis krijg jij jouw gelijk en is het mogelijk om eventuele dwangmaatregelen uit te laten voeren door een deurwaarderskantoor. Denk hierbij aan verschillende vormen van beslaglegging. Mocht er nog onduidelijkheid zijn over de ingebrachte stellingen, argumenten en beweringen van beide partijen, dan zal de dagvaardingsprocedure opgevolgd worden door een getuigenverhoor of deskundigen onderzoek.

In dit geval zal een onafhankelijke deskundige moeten worden benaderd om een professionele mening te geven over het geschil tussen jou en de schuldenaar. Neem snel contact op met Bouma Zeiger, want wij kunnen jou hier op een daadkrachtige manier mee verder helpen!