Incasso


Vriendelijk doch dringend waarschuwen.
Wie goed werk levert, heeft gewoon recht op zijn geld. Dat is het uitgangspunt.

Maar wat als uw debiteur niet betaalt?

Dan zet u zelf de eerste stappen. U stuurt een herinnering en een aanmaning, waarin u duidelijk vermeldt welk bedrag u verwacht voor welke datum, en aangeeft wat er gebeurt als de debiteur blijft weigeren te betalen.

Daarna kunt u de vordering aan ons overdragen. Wij bellen, mailen en schrijven de debiteur aan, en vermelden nogmaals het bedrag, de uiterste betaaldatum en de gevolgen van in gebreke blijven. Bovendien wordt het bedrag van de vordering verhoogd met incassokosten.

Zo verhogen we de druk op de debiteur, en stellen we de incassokosten veilig voor rechtsgang. Daarna komt de gerechtsdeurwaarder in beeld.

Incasso Winterswijk