Logo van BoumaZeiger
Diensten

Vonnis betekenen

Heeft de rechter jou gelijk gegeven over het financieel geschil? En moet de tegenpartij daardoor gaan betalen? Dan is het ontzettend belangrijk om het uitgesproken vonnis zo snel mogelijk te laten betekenen, zodat de wettelijke betaaltermijn kan ingaan. Hiermee wordt bedoeld dat een deurwaarder het vonnis overhandigt aan de tegenpartij. In dit vonnis staat aangegeven dat de tegenpartij verplicht is om de openstaande facturen en ook de bijkomende kosten te betalen. Bij Bouma Zeiger hebben wij jarenlange ervaring met het betekenen van een vonnis. Dit betekent dat je erop kunt vertrouwen dat wij het vonnis op een professionele en snelle manier betekenen. Neem vrijblijvend contact met ons op en ontdek hoe wij jou kunnen helpen met het innen van het bedrag waar jij recht op hebt.
Twee mannen in een pak
Vonnis

Wat is een vonnis?

Uit de praktijk blijkt dat veel mensen niet weten wat een vonnis nou precies is. Volkomen te begrijpen aangezien dit niet iets is waar je dagelijks mee te maken krijgt. Een gerechtelijk vonnis is niets meer dan een papieren document waarin de rechter, na behandeling van de rechtszaak, zijn uitspraak zwart op wit heeft vastgelegd. In deze uitspraak staat altijd aangegeven wie de eiser en wie de schuldenaar is. Hiermee krijgt de eiser het recht om met behulp van een deurwaarder de nodige dwangmaatregelen te nemen om de schuldenaar te laten betalen. Dit was immers de eis van de rechter dat is uitgesproken in het vonnis.

Daarnaast is het belangrijk om te weten dat bovenaan een vonnis altijd de woorden ‘In naam van de Koning’ moet staan. Deze woorden waarmerken het vonnis.
Betekenen

Het betekenen van een vonnis

Wanneer men spreekt over het betekenen van een vonnis, dan wordt hier altijd het proces mee bedoeld dat een deurwaarder de uitspraak van de rechter overhandigt aan de tegenpartij. Dit persoonlijk overhandigen gebeurt altijd op het woon- of zakelijk adres van de schuldenaar. Met het betekenen van een vonnis wordt de tegenpartij als het ware in kennis gesteld van de uitspraak van de rechter.

Is de schuldenaar niet thuis? Dan zullen wij het vonnis afgeven aan een huisgenoot of iemand die wel aanwezig is op het adres. Mocht er niemand anders in de gelegenheid en daartoe gerechtigd zijn om het vonnis te ontvangen, dan stoppen wij de akte in een speciale deurwaardersenvelop om het vervolgens in de brievenbus te stoppen. Op deze envelop staat vermeld dat het om een ambtelijk stuk staat die direct gelezen dient te worden. Ook staan de gegevens van ons deurwaarderskantoor op de envelop. Dit maakt het makkelijker voor de schuldenaar om contact met ons op te nemen over de kwestie.
Veroordelding

Tegenpartij is wettelijk verplicht om te betalen

Is het vonnis inmiddels overhandigd aan de tegenpartij? Dan is het wettelijk bepaald dat er bevel moet worden gedaan om binnen twee dagen aan de veroordeling te voldoen. De rechter heeft namelijk tijdens de rechtszaak bepaald dat de tegenpartij schuldig is en de openstaande facturen alsmede de bijkomende kosten moet voldoen. Mocht de tegenpartij hier niet naar luisteren, dan kan de rechter naast verschillende dwangmaatregelen zelfs een ontruimingsbevel geven. Hierbij gaat het vaak om een termijn van 14 dagen waarin de schuldenaar bijvoorbeeld een woning dient te verlaten.
Betalingsregeling

Wat als de tegenpartij een betalingsregeling treft?

Hebben wij met de tegenpartij een betalingsregeling kunnen treffen? Dan betaald jouw schuldenaar iedere maand een vast bedrag aan ons. De wetgever heeft bepaald dat de ontvangen bedragen eerst afgeboekt worden op de door ons gemaakte kosten, daarna op de rente en dan pas op de hoofdsom.

Hebben wij een overschot voor jou bewaard, dan kunnen wij op jouw verzoek overgaan tot een tussentijdse afdracht. Denk hierbij aan een situatie waarin de betalingsregeling al meerdere termijnen achter elkaar correct wordt nagekomen. Op die manier heb je alvast een deel van het geld waar jij recht op hebt in handen. Hebben wij geen gelden ontvangen? Dan kunnen wij helaas geen tussentijdse afdracht doen. De voornaamste reden hiervoor is dat onze kosten nog niet gedekt zijn door de ontvangsten.
Bedrag innen

Wat als het gehele openstaande bedrag is ontvangen?

Zodra wij succesvol het gehele openstaande bedrag hebben weten te innen, dan heeft jouw schuldenaar ook direct alle beslagkosten betaald. Hierna maken wij vanzelfsprekend binnen een paar dagen het geld wat jou toekomt naar je over. We hoeven immers geen geld meer te bewaren, waardoor wij overgaan tot het sluiten van jouw dossier. Je krijgt van ons ook nog een afwikkelingsnota met daarin de verantwoording van alle door ons geïncasseerde bedragen en de gemaakte kosten. Op die manier weet je precies wat het vorderen van de onbetaalde facturen gekost heeft.
Bureau met documenten
Uitvoerbaar bij voorraad

Vonnis uitvoerbaar bij voorraad verklaard

Is er een vonnis uitgesproken door de rechter waarin ‘uitvoerbaar bij voorraad’ staat? Dan betekent dit dat de rechter heeft bepaald dat het vonnis ten alle tijden uitgevoerd mag worden, zelfs als de tegenpartij in verzet of hoger beroep gaat. Normaalgesproken geeft een rechtsmiddel een schorsende werking op de uitvoering van een vonnis. Dit houdt in dat een vonnis niet uitgevoerd mag worden zolang er een verzetsprocedure of Hoger Beroep loopt. Bij een vonnis die uitvoerbaar bij voorraad is verklaard is dit niet het geval. Een deurwaarder mag direct stappen ondernemen om de onbetaalde facturen te innen. Het risico hierbij is wel dat als de uiteindelijke uitspraak, in het Hoger Beroep, ongunstig uitvalt voor de schuldeiser, de schuldenaar een vordering heeft op de verliezende partij. Wil je hier meer over weten? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Bouma Zeiger is niet bang voor dwangmaatregelen

In sommige situatie kan het gebeuren dat een schuldenaar ondanks een uitgesproken vonnis weigert te betalen. Zodra hier sprake van is, dan schromen wij bij Bouma Zeiger niet om dwangmaatregelen te gebruiken. Denk hierbij aan loonbeslag, beslag op bankrekeningen of een ontruiming. Deze maatregelen hebben een effectieve werking en dwingen de schuldenaar vrijwel meteen om de openstaande schuld te voldoen. De door ons gemaakte kosten bij het uitvoeren van deze dwangmaatregelen komen bovenop het bedrag dat de schuldenaar al moet betalen. Je hoeft dus niet bang te zijn dat jij ook nog eens voor deze schulden opdraait. Wil jij op een snelle en effectieve manier jouw geld krijgen? Schakel dan Bouma Zeiger in voor jouw vorderingen!