Oninbare vordering


Oninbare vorderingTe maken met een oninbare vordering en mist u zelf de mogelijkheden, de capaciteit of de tijd om daar werk van te maken? We zijn u er graag mee van dienst. We zorgen er als incassobureau voor dat we de factuur van u overnemen en kunnen daar, indien nodig, in een later stadium ook als deurwaarder goed mee uit de voeten. Dit betekent dat we de oninbare vordering voor u incasseren, zodat u de betaling ontvangt waar u recht op heeft.

Het is bij een oninbare vordering van belang om zelf de eerste paar stappen te zetten. Het gaat dan bijvoorbeeld om de herinnering en de aanmaning. Hierna kunnen we het van u overnemen als incassobureau. Indien dat ook niet blijkt te werken kunnen we zelfs als gerechtsdeurwaarder voor u aan de slag. Op die manier zorgen we ervoor dat we het incasso traject kunnen uitvoeren en er geen sprake meer zal zijn van een oninbare vordering.

Factuur naar het incassobureau

Nadat u de factuur verstuurde en de betaling uitblijft is het van belang om zelf enkele stappen te zetten. U dient debiteuren die niet betalen in ieder geval een herinnering en een aanmaning te sturen. In de beide documenten dient u aan te geven welk bedrag zij dienen te betalen en per wanneer dat uiterlijk dient te gebeuren. Verder is het van belang om aan te geven wat u zal doen indien de betaling uitblijft.

Bij het versturen van de aanmaning kunt u daarom aangeven dat u een incassobureau zal inschakelen. We nemen de factuur graag van u over, zodat we uw incasso voor u kunnen uitvoeren. We gaan aan de slag met de oninbare vordering en schrijven de debiteur aan, sturen e-mails en zullen telefonisch contact opnemen.

Deurwaarder in Hengelo en omgeving

Blijkt zelfs dat niet tot het gewenste effect te leiden? U kunt een deurwaarder inschakelen. We nemen de zaak van u over en gaan aan de slag met de gerechtelijke mogelijkheden die we hebben om de debiteur tot betaling te kunnen dwingen.

We gaan aan de slag als gerechtsdeurwaarder en weten op basis van onze brede ervaring goed hoe we u daar optimaal mee van dienst kunnen zijn. We durven zelfs te beweren dat als wij er niet in slagen om de vordering te innen, dat niemand daar voor u in zal slagen. We kennen de mogelijkheden om een debiteur tot betaling te bewegen of te dwingen, zodat u kunt rekenen op een betaling van de oninbare vordering waar u mee te maken heeft.

Wilt u eens spreken met een ervaren gerechtsdeurwaarder? Mail of bel ons dan via info@boumazeiger.nl of 085 044 11 38.