Incassokosten


Op 1 juli 2012 is de Wet Incasso Kosten (WIK) in werking getreden. Deze wet is onder andere bedoeld om schuldenaren te beschermen tegen exorbitant hoge incassokosten. De vergoeding van incassokosten wordt in de nieuwe regeling vastgesteld op basis van een berekening vanuit een staffel.

Om incassokosten in rekening te mogen brengen dient de schuldeiser, nadat de schuldenaar in verzuim is, eerst een kosteloze aanmaning te sturen met een betalingstermijn van minimaal 14 dagen. In deze brief dient in ieder geval te worden aangegeven wat de hoogte van deze incassokosten is. Pas na afloop van deze termijn zijn de incassokosten verschuldigd. Aangezien veel opdrachtgevers het lastig vinden om een juridisch juiste brief op te stellen, kunnen wij deze zogenaamde 14-dagenbrief ook voor u versturen.

De wet is dwingend van aard indien de schuldenaar een consument is. Is er geen sprake van een consument dan kan er bij overeenkomst van de hoogte van de incassokosten uit onderstaande staffel worden afgeweken. Tevens hoeft in een dergelijk geval geen 14-dagenbrief verzonden te worden.