Berekening beslagvrije voet


Indien er sprake is van beslag op uw inkomsten kunt u via deze link (berekening beslagvrije voet op site KBvG) berekenen welk beslag vrij zou moeten blijven van beslag.

Bent u het niet eens met de hoogte van de beslagvrije voet (het bedrag dat u daadwerkelijk ontvangt) dan kunt u verzoeken tot aanpassing van de beslagvrije voet. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van bewijsstukken. Voor verzoek tot aanpassing van de beslagvrije voet gelieve een mail te sturen aan info@boumazeiger.nl.

IMG_1837