Logo van BoumaZeiger

Deurwaarder Hengelo

Deurwaarder Hengelo – Na goed werk heeft u recht op de betaling van uw factuur. Zowel moreel als juridisch is uw debiteur verplicht de factuur netjes te voldoen. Gebeurt dit veel te laat of helemaal niet? We helpen u als deurwaarder in Hengelo graag uw factuur te innen.

In de praktijk lopen we er als ondernemer vroeg of laat allemaal een keer tegenaan. Een debiteur weigert te betalen of reageert niet op herhaalde verzoeken om de factuur te voldoen. Het is in die gevallen verstandig om een gerechtsdeurwaarder in te schakelen. We kunnen u in Hengelo zowel met de minnelijke als de gerechtelijke fase van dienst zijn, zodat we het hele traject kunnen begeleiden.

Incassobureau / deurwaarder Hengelo

We zijn u graag van dienst als incassobureau of gerechtsdeurwaarder in Hengelo. We kunnen uw debiteur herinneren aan de betaling, deze aannamen te betalen en vervolgens overgaan tot actie als gerechtsdeurwaarder.

Dat betekent dat we na het minnelijke traject de gerechtelijke fase starten en er daarmee voor zorgen dat er meer druk op de klant ontstaat. We kennen de juridische mogelijkheden en weten uit ervaring welke creativiteit er nodig is om iemand tot betaling over te laten gaan.

We zorgen er als deurwaarderskantoor in Hengelo voor dat u netjes kunt rekenen op de betaling van uw factuur, desgewenst zonder dat u daar omkijken naar heeft.

We adviseren u graag over de verplichtingen die u heeft ten aanzien van herinneringen en aanmaningen, zodat we u daarna goed van dienst kunnen zijn. We maken vervolgens werk van uw zaak en durven te beweren dat als wij er niet in slagen de factuur te incasseren, dat niemand daarin zal slagen.

Gerechtsdeurwaarder inschakelen

Een gerechtsdeurwaarder in Hengelo inschakelen en benieuwd wat we concreet voor u kunnen betekenen? We zijn zowel incassobureau in Hengelo als gerechtsdeurwaarder. Dat betekent dat we u na de minnelijke fase ook van dienst kunnen zijn met het juridische traject.

We zullen uw debiteur in gebreke stellen en op basis daarvan de juiste juridische stappen nemen. Dat betekent dat we de debiteur dwingen tot betaling over te gaan en daarbij bijvoorbeeld de verschuldigde wettelijke rente in rekening brengen.

Doortastendheid van het deurwaarderskantoor

We zijn als deurwaarder in Hengelo trots op de hoge mate van creativiteit van onze specialisten. We weten op basis van onze ervaring dat de standaardprocedures niet altijd voldoende blijken te zijn om het gewenste resultaat te bereiken. We zijn doortastend vanwege de creatieve en doelmatige werkwijze die we hanteren. Daarmee zorgen we er binnen de wettelijke grenzen en met inachtneming van de beroepsethiek en -integriteit voor dat we u optimaal van dienst kunnen zijn.

Vandaar dat we durven te beweren dat wij erin zullen slagen om de factuur voor u te innen. En lukt dat bij de debiteur onverhoopt toch niet? Dan durven we u te stellen dat ook anderen daar niet voor u in zullen slagen. Wij halen als deurwaarder in Hengelo en omgeving het onderste uit de kan. Uiteraard vertellen we u daar op voorhand graag meer over, zodat u goed weet wat u van ons kunt verwachten en hoe we de debiteur in uw naam zullen benaderen.

Wilt u eens spreken met een ervaren gerechtsdeurwaarder? Mail of bel ons dan via info@boumazeiger.nl of 085 044 11 38.